Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

 1. Rok szkolny 2017/2018 trwa od 04.09.2017 r. do 31.08.2018 r.
 1. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w dniu 4 września 2017 r. (poniedziałek), a kończą w dniu 22 czerwca 2018 r. (piątek).
 1. W klasach programowo najwyższych szkół średnich (maturalnych) zajęcia dydaktyczno-        wychowawcze kończą się 27 kwietnia 2018 r. (piątek).
 1. W szkołach zasadniczych w klasach programowo najwyższych zajęcia dydaktyczno –
  wychowawcze  kończą  się 22 czerwca 2018 r. (piątek).
 1. Praktyki zawodowe dla poszczególnych klas będą organizowane w  następujących terminach:

III a – od 5 marca do 30 marca 2018 r.

III b – od 3 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r.

II a TOT – od 28 maja do 22 czerwca 2018 r.

 

 1. Zimowa przerwa świąteczna trwa

    od 23 grudnia 2017 r. (sobota) do 31 grudnia 2017 r. (niedziela).

 

 1. Ferie zimowe trwają

    od 29 stycznia 2018 r. (poniedziałek) do 11 lutego 2018 r. (niedziela).

 1. Wiosenna przerwa świąteczna trwa

     od 29 marca 2018 r. (czwartek) do 3 kwietnia 2018 r. (wtorek).

 

 1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dzielą się na dwa okresy:

 

    I   okres od 04.09.2017 r. do 14.01.2018 r.

    II okres od 15.01.2018 r. do 22.06.2018 r.

 

 1. Egzamin maturalny:

TERMIN GŁÓWNY

 1. złożenie deklaracji wstępnych oraz dokumentacji uprawniającej do dostosowania wa-

runków i form egzaminu maturalnego  do 30 września 2017 r.

      b) złożenie deklaracji ostatecznych do 7 lutego 2018 r.

      c) część pisemna: od 4 do 23 maja 2018 r.

      d) część ustna:

      - język polski  od 9 do 22 maja 2018 r.

      -języki obce nowożytne od 7 do 25 maja 2018 r.

TERMIN DODATKOWY

      a) część pisemna: od 4 do 20 czerwca 2018 r.

      b) część ustna:  od 4 do 9 czerwca 2018 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW – 3 LIPCA 2018 r.

TERMIN POPRAWKOWY

      a) część pisemna: 21 sierpnia 2018 r.

      b) część ustna:  od 21 do 22 sierpnia 2018 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW – 11 WRZEŚNIA 2018 r.

 

 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

SESJA : styczeń – luty  2018 r.

 1. część pisemna: 11 stycznia 2018 r.
 2. część praktyczna:  

model „d” - 10 stycznia 2018 r. 

model „w”, „wk”, „dk” – od 12 stycznia do 17 lutego 2018 r. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW –23 marca 2018 r.

SESJA : czerwiec – lipiec 2017 r.

 1. część pisemna: 19 czerwca 2018 r.
 2. część praktyczna:  

model „d” - 26 czerwca 2018 r.  

model „w”, „wk”, „dk” – od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r.

 

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW – 31 sierpnia 2018 r.

Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe jest ogłaszany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:  www.cke.edu.pl oraz wywieszany w gablocie. Informacje nt. egzaminu maturalnego są również zamieszczane na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie: www.oke.krakow.pl  .

 

 1. Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są we wszystkich typach szkół:

 

11 stycznia 2018 r.

1 dzień w kwietniu lub maju 2018 r. na organizację „Dni otwartych”

2 maja 2018 r.

4 maja 2018 r.

1 czerwca 2018 r.

19 czerwca 2018 r.

 

 1. W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą być organizowane zajęcia opiekuńczo - wychowawcze, imprezy służące upowszechnianiu kultury, sportu turystyki i inne zajęcia pozalekcyjne.