Wywiadówki

PLAN ZEBRAŃ Z RODZICAMI
w roku szkolnym 2016/17

Lp.

Cel zebrania

Termin

Uwagi

  1. 1.

Zebranie informacyjno-organizacyjne z rodzicami uczniów klas pierwszych.

   
   

08.09.2016 r.

(czwartek), godz. 1500

 
  1. 2.

Zebranie informacyjno-organizacyjne z rodzicami uczniów klas maturalnych.

15.09.2016 r.

(czwartek), godz. 1500

 
  1. 3.

Spotkanie z przedstawicielami klasowych Rad Rodziców

15.09.2016 r.

(czwartek), godz. 1530

 
  1. 4.

Zapoznanie z wynikami nauczania

i ze sprawami wychowawczymi.

26.10.2016 r.

(środa), godz.1600

 
  1. 5.

Zapoznanie z wynikami nauczania

za I okres.

13.01.2017 r.

(piątek),

godz. 1600

 
  1. 6.

Zapoznanie rodziców uczniów klas maturalnych  z wynikami nauczania.

3 dek. marca

2017 r.

 
  1. 7.

Zapoznanie z wynikami nauczania

i sprawami wychowawczymi.

05.04.2017 r.

(środa),

godz. 1600

 
  1. 8.

Zapoznanie z przewidywanymi  końcoworocznymi wynikami nauczania.

31.05.2017 r. (środa),

godz. 1600