Inni pracownicy

Księgowość 
Krystyna Skop
Marta Żurawska 

Pielegniarka szkolna
Agata Pacuszka 

Sprzątaczki
Dorota Legenc
Jolanta Dzwonnik

Konserwator
Robert Kaczmarski

BHP
Marian Szpiech