Kadra pedagogiczna

Wykaz nauczycieli Zespołu Szkół im. A Fredry w Nienadowej

                      w roku szkolnym 2017/2018

Lp.

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

1.

Głodowska Elżbieta

dyrektor szkoły, język niemiecki

2.

Żurawski Adam

kierownik warsztatów szkolnych, przedmioty zawodowe (branża samochodowa)

3.

Kiełbasa Krzysztof

kierownik szkolenia praktycznego, przedmioty zawodowe (branża samochodowa)

4.

Binko Katarzyna

historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo, geografia

5.

Blecharczyk Bogusław

nauka jazdy

6.

Chruścicka Marta

język angielski

7.

Chruścicki Paweł

wychowanie fizyczne,

edukacja dla bezpieczeństwa

8.

Danielak Katarzyna

język angielski

9.

Daraż Anna

język niemiecki

10.

Demkiewicz Anna

pedagog szkolny

11.

Harłacz Magdalena

język polski, wiedza o kulturze

12.

Harłacz Mieczysława

przedmioty zawodowe

(branża turystyczna, ekonomiczna i handlowa)

13.

Jarema Marta

język polski

14.

Kiełbasa Katarzyna

przedmioty zawodowe

(branża turystyczna, ekonomiczna i handlowa)

15.

Lenczyk Agnieszka

biologia

16.

Majda Marcin

wychowanie fizyczne

17.

Niemiec-Skiba Beata

matematyka, fizyka

18.

Norek Iwona

biologia, chemia, geografia, WDŻ, doradztwo zawodowe

19.

Pacuszka Jan

nauka jazdy,

przepisy ruchu drogowego, BHP

20.

Pelc Lesław ks.

religia

21.

Pilch Dariusz

zajęcia praktyczne z mechaniki samochodowej

22.

Pracz Halina

podstawy przedsiębiorczości, chemia, przedmioty zawodowe (branża ekonomiczna), bibliotekarz

23.

Roman Paweł

informatyka

24.

Serwatka Krystian

przedmioty zawodowe i zajęcia praktyczne (branża samochodowa)

25.

Skrabut Andrzej

zajęcia praktyczne z mechaniki samochodowej

26.

Szałyga Anna

fizyka

27.

Wrotny Łukasz

przedmioty zawodowe i zajęcia praktyczne (branża samochodowa i spedycyjna)