Kadra pedagogiczna

Wykaz nauczycieli Zespołu Szkół im. A Fredry w Nienadowej

                      w roku szkolnym 2016/2017

Lp.

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

1.

Głodowska Elżbieta

dyrektor szkoły, język niemiecki

2.

Żurawski Adam

kierownik warsztatów szkolnych, przedmioty techniczne

3.

Kiełbasa Krzysztof

kierownik szkolenia praktycznego, przedmioty techniczne

4.

Binko Katarzyna

historia, WOS, historia 
i społeczeństwo, geografia

5.

Blecharczyk Bogusław

nauka jazdy

6.

Chruścicka Marta

język angielski

7.

Chruścicki Paweł

WF, EDB

8.

Danielak Katarzyna

język angielski

9.

Daraż Anna

język niemiecki, bibliotekarz

10.

Demkiewicz Anna

pedagog szkolny

11.

Harłacz Magdalena

język polski, WOK

12.

Harłacz Mieczysława

przedmioty turystyczne, 
ekonomiczne i handlowe

13.

Jarema Marta

język polski

14.

Kiełbasa Katarzyna

przedmioty turystyczne, ekonomiczne i handlowe

15.

Majda Marcin

WF, informatyka

16.

Niemiec-Skiba Beata

matematyka, fizyka

17.

Norek Iwona

biologia, chemia, geografia, WDŻ, doradztwo zawodowe

18.

Pacuszka Jan

nauka jazdy, przepisy ruchu drogowego, BHP

19.

Pelc Lesław ks.

religia

20.

Pilch Dariusz

zajęcia praktyczne

21.

Pracz Halina

podstawy przedsiębiorczości, przedmioty ekonomiczne i handlowe, bibliotekarz

22.

Roman Paweł

przedmioty techniczne

23.

Serwatka Krystian

zajęcia praktyczne, pedagog szkolny

24.

Skrabut Andrzej

zajęcia praktyczne

25.

Sroka Beata

język niemiecki

26.

Szałyga Anna

fizyka

27.

Wrotny Łukasz

przedmioty techniczne, zajęcia praktyczne

28.

Szpak Barbara

matematyka

29.

Lenczyk Adnieszka

biologia, chemia

30.

Daraż Karolina

język niemiecki