Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Zespole Szkół 

  1. Maria Król - przewodnicząca
  2. Lucyna Sienko
  3. Jolanta Medzela
  4. Anna Norek