Wychowawcy

Wychowawcy

w Zespole Szkół im. A. Fredry w Nienadowej

w roku szkolnym 2017/2018

Technik handlowiec

KLASA

WYCHOWAWCA

III a

mgr Marta Chruścicka

IV a

mgr Katarzyna Danielak

Technik spedytor

KLASA

WYCHOWAWCA

II a

mgr inż. Katarzyna Kiełbasa

Technik obsługi turystycznej

KLASA

WYCHOWAWCA

II a

mgr inż. Katarzyna Kiełbasa

Technik hotelarstwa

KLASA

WYCHOWAWCA

I a

mgr Anna Daraż

Technik pojazdów samochodowych

KLASA

WYCHOWAWCA

I a

mgr Anna Daraż

II b

mgr Magdalena Harłacz

III b

mgr Paweł Chruścicki

IV b

mgr Marta Jarema

Kierowca mechanik –branżowa szkoła I stopnia

KLASA

WYCHOWAWCA

I c

mgr inż. Paweł Roman

Mechanik pojazdów samochodowych – Zasadnicza Szkoła Zawodowa

KLASA

WYCHOWAWCA

   

II c

mgr inż. Łukasz Wrotny

III c

mgr Marcin Majda